Ogłoszonego w 2012r. Konkursu nadal nie możemy zakończyć z powodu znikomej ilości nadesłanych prac.

Wiemy ,że jedną z przyczyn mogą być kłopoty z przywiezieniem po rejsie w ograniczonym bagażu prac większych gabarytowo lub wagowo ,dlatego sugerujemy wysyłanie na konkurs zdjęć, utworów poetyckich , wspomnień , grafiki. Jesteśmy jednak przekonani ,że prace malarskie, rzeźby , korzenioformy itp. tworzone będą także w warunkach lądowych.

Kolejnym terminem ogłoszenia trwającego Konkursu będzie spotkanie noworoczne 2013/2014
Zarząd Fundacji "PRO PUBLICO MARE" ogłasza


V Konkurs Twórczości Ludzi Morza 2012dla aktualnych i byłych pracowników Polskiej Żeglugi Morskiej oraz jej Spółek zależnych.

W konkursie wyróżnia się następujące kategorie twórczości :
. fotografia
. malarstwo (olej,akwarela)
. rzeżba (drewno,kamień, metal)
. opowiadanie (max.10 stron A4)
. wiersz
. inne formy art.(po akceptacji Zarządu)

Warunki uczestnictwa :
1. Każdy z uczestników może przedstawić tylko jedną pracę w danej kategorii.
2. Złożona praca nie brała udziału w poprzednich konkursach.
3. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na ocenę swojej pracy przez powołane przez Zarząd Fundacji Jury.
4. Prace należy oznaczyć jedynie tytułem i hasłem + dołączyć kopertę z nazwiskiem ,adresem,telefonem autora.
5. Pracę należy dostarczać do siedziby Fundacji wyłącznie w środy 12:00-15:00 (wejście jak do Zarządu UNITY LINE IIIp.) lub do biura Rzecznika Grupy PŻM Pana Krzysztofa Gogola w ciągu tygodnia pracy (tel.91 3594152).
6. Prace literackie można także przesłać do p.K.Gogola e-mail: krzysztof.gogol@polsteam.com.pl
7. Zdjęcia powinne mieć wymiar min.210x294 (A4).

Termin składania prac konkursowych : 30.11.2012r.
NAGRODY: nagroda główna- rejs okrężny promem UNITY LINE dla dwóch osób, nagrody rzeczowe dla zwyciezców kategorii i wyróżnionych.

Ogłoszenie wyników KONKURSU nastąpi podczas spotkania opłatkowo-noworocznego w grudniu 2012r.

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE !!