Fundacja Pro Publico Mare została powołana w 2003 roku przez podmioty Grupy PŻM.
Jej głównym celem jest inspirowanie działań na rzecz morskiej racji stanu, polskiej żeglugi oraz szkolnictwa morskiego. Fundacja wspiera działalność stowarzyszeń, organizacji społecznych i młodzieżowych, placówek naukowych i szkolnych, placówek służby zdrowia, kultury i sportu oraz osób

więcej

W ramach swojej dotychczasowej działalności statutowej Fundacja wsparła poprzez darowizny lub dofinansowanie wiele inicjatyw i wniosków ( w tym także Zarządu),dotyczących pomocy placówkom medycznym i hospicjów, wydania książek marynistycznych i beletrystycznych, organizacji koncertów ,turniejów i konkursów wiedzy o morzu oraz sportowych dla młodzieży w Szczecinie, organizacji balów charytatywnych

więcej


Konwent Fundacji podjął w dniu 3.06.2015r. decyzję o zmianie na stanowisku prezesa Fundacji, w wyniku której pełniący tą społeczną funkcję od ponad 12 lat Pan Kazimierz Nowotarski

więcej

Organizacja kolejnych balów charytatywnych została zawieszona do odwołania.

więcej

Ogłoszonego w 2012r. Konkursu nadal nie możemy zakończyć z powodu znikomej ilości nadesłanych prac. Wiemy ,że jedną z przyczyn mogą być kłopoty z przywiezieniem po rejsie w ograniczonym bagażu prac większych gabarytowo lub wagowo ,dlatego sugerujemy wysyłanie na konkurs zdjęć, utworów poetyckich , wspomnień , grafiki . Jesteśmy jednak przekonani ,że prace malarskie, rzeźby , korzenioformy itp. tworzone będą także w warunkach lądowych. Kolejnym terminem ogłoszenia trwającego Konkursu będzie spotkanie noworoczne 2013/2014

więcej